Norups gård

Jordbruk

Jordbruk

Självförsörjande jordbruk på

Norups Gård

Norups Gård är belägen i Skåne ca 20 km nordväst om Kristianstad. Gården brukas av familjen Norup. Gården har varit i familjens ägo sedan början av 1900 talet och ca 250 ha brukas.

Jordarten är varierande mo och mjälajordar. Hela arealen kan bevattnas från Helgeå (vattendom). Vi torkar vår egen spannmål och raps. Vi har en egen biogasanläggning och flispanna. Vi är helt självförsörjande på el och värme.