Norups gård

Fossilfria produkter

Vi tillverkar ett helt sortiment av produkter baserade på rapsolja för tekniskt bruk.

exempel

Rengörings och avfettnings-produkter

Produkter för asfaltproduktion och asfaltåtervinning

Produkter för rengöring vid träbearbetning